Aktuality
Úpadok CK Darne

Úpadok CK Darne

8.7.2014

Dňa 08.07.2014 oznámila DARNE cestovná kancelária, s.r.o. so sídlom v Poprade, že sa v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o zájazdoch) dostala do úpadku a ďalej nie je schopná vykonávať svoju činnosť. DARNE cestovná kancelária, s.r.o. má uzatvorené „Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie" s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a táto poistná zmluva je platná od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.